[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 49

Chương này phiền mọi người qua link ở Kites đọc nhé:

 

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=371201&pid=6232794

Categories: Uncategorized | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 49

  1. Mình vẫn chỉ hiểu theo nghĩa đen (tối) là cái nắp thì “ở trên” thôi =))))) còn nghĩa nào ko nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: