[Truyện Ngắn] Bay Qua Năm Xưa | Thẩm Nam Tịch

Tên tác phẩm: Bay Qua Năm Xưa


Tác giả: Thẩm Nam Tịch


Editor: Pim


Số chương: 7 chương


Nguồn raw: 19lou( Cảm ơn cô Du )

Poster: [T]uenhi

 

Văn án:


Anh cười với cô: ” Em không biết lúc hôn thì phải nhắm lại sao?.”

” Tiểu Đào Kỳ, anh sẽ không để người khác làm tổn thương đến em lần nữa.”

” Tiểu Đào Kỳ, đừng sợ, có thầy ở đây.”

Mục lục:

Lời người editor:

– Truyện này khá ngắn, nên hoàn cũng rất nhanh.

– Mối tình thầy trò, nhẹ nhàng.

– Truyện mình đăng tải tại Kites và trang WP cá nhân.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: