Halu~

Chẹp, dùng cái wordpress này đáng ghét cái font chữ quá mà chẳng biết chỉnh như nào. Cũng may có đào hố Tam Tấc bên kites nên các bạn có thể vào đây ủng hộ truyện:

http://kites.vn/thread/-tieu-thuyet-tam-tac-anh-nang-tam-nguyet-vi-thao-chuong-2-lieu-co-phai-la-bat-dau-i–356215-1-1.html

Bé Long Trạch ( bên này mình lười copy qúa):

http://kites.vn/thread/-tieu-thuyet-thu-nhan-chi-long-trach-dong-tan-hoan-chuong-39-chia-se–343824-1-1.html

Mình chán ghét cái font gà quạ này quá ~

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: